SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU APARTMÁNŮ

I. Objednávky

Provozovatelem apartmánů Vila Element je David Března, Pavrovského 2558/14, Praha 5, 155 00 (IČO 43989403). Nájemce se rozumí klient, který má zájem o pronájem jednoho nebo více apartmánů.

Závaznou objednávku pronájmu apartmánu provede Nájemce e-mailem, online nebo telefonicky. Provozovatel následně potvrdí rezervaci e-mailem a vyzve Nájemce k zaplacení zálohy nebo celé částky.

Po zaplacení zálohy nebo celé částky je rezervace závazná a Provozovatel zašle Nájemci e-mailem poukaz k pobytu. Přihlášku je možné zaslat i poštou na adresu: Vila Element Raisova 728 Jeseník, 790 01.

II. Pobytové podmínky

Začátek pronájmu apartmánů je mezi 15 – 18 hod. první den pobytu. Poslední den pobytu je nutné apartmán opustit do 10.00 hod.

III. Ceny

Všechny ceny pronájmu jsou uvedeny na internetových stánkách www.vilaement.cz , ceny jsou cenami smluvními dle publikovaného ceníku. Cena zahrnuje ubytování, el. proud, topení, vodu, lůžkoviny, ručníky, osušky a toaletní potřeby (mýdlo, WC papír). Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování, závěrečný úklid a rekreační poplatek. Všechny ceny zahrnují DPH podle platné legislativy, provozovatel je platcem DPH.

Provozovatel si vyhrazuje právo navýšit cenu v případě poškození nebo ztráty vybavení apartmánu nebo společných prostor o náklady spojené s uvedením do původního stavu. Klient je povinen takovou škodu uhradit společně s doplatkem za ubytování nejpozději v den odjezdu.

IV. Platební podmínky

Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou 50% zálohy za potvrzený pobyt Provozovatelem a to převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na stránkach www.vilaelement.cz.

Záloha je splatná do 7 pracovních dní po zaslání potvrzené objednávky, jestliže pobyt nebude zaplacen v tomto termínu, bude rezervace zrušena a apartmán nabídnut dalším klientům.

Doplatek za ubytování uhradí Nájemce nejpozději v den odjezdu v hotovosti. Na platbu za pronájem je možné na vyžádání vystavit doklad, Provozovatel je plátcem DPH.

V. Zrušení objednávky / předčasný odjezd

Při odstoupení od potvrzené objednávky ze strany Nájemce je tento povinen uhradit následující storno poplatky:

30 – 7 dní před nástupem ………………30 % z ceny pobytu
6 – 0 dní před nástupem ………………100 % z ceny pobytu
u objednávek “bez možnosti vrácení peněz” ………100 % z ceny pobytu vždy bez ohledu na termín zrušení objednávky

Storno poplatky budou započteny vůči zaplacené záloze. V případě, že Nájemce zálohu dosud nezaplatil, je povinen uhradit výše uvedený storno poplatek převodem na účet Provozovatele a to nejpozději do 7 pracovních dní od zrušení objednávky.

Při předčasném ukončení ubytování ze strany Nájemce je tento povinen uhradit následující storno poplatky:

0 – 6 dní před objednaným termínem odjezdu …………80 % ceny za zbývající dny pobytu
7 – 13 dní před objednaným termínem odjezdu ………30% ceny za zbývající dny pobytu
a více dní před objednaným termínem odjezdu …….10% ceny za zbývající dny pobytu

VI. Reklamace

V případě výhrad k úrovni pronájmu, respektive nesouhlasu se smluvními podmínkami, je nájemce povinen své připomínky neprodleně oznámit Provozovateli e-mailem na adrese  info@vilaelement.cz. Neoznámí-li nájemce své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění.

VII. Slevy

Věrnostní bonus: Pokud si Nájemce opakovaně (nejméně 2-krát) objedná pronájem ve Vile Element, má nárok na slevu ve výši 10% z aktuálních cen uvedených na internetových stránkách www.vilaelement.cz v den další objednávky. Sleva je vázána na jednotlivé osoby nebo firmu a platí pro všechny další pobyty této osoby / firmy.

Referenční bonus: Pokud doporučí Nájemce Vilu Element dalšímu klientovi, který uvede rodné číslo resp. IČO Nájemce v závazné objednávce, má nájemce slevu ve výši 10% z aktuálních cen uvedených na internetových stránkách www.vilaelement.cz v den další objednávky. Sleva je vázána na jednotlivé osoby nebo firmu a platí pro všechny další pobyty této osoby / firmy.

Věrnostní a referenční bonus je možné kumulovat, bonusy však nelze uplatnit v případě akčních cen. Bonusy nelze uplatnit v době Adventu.

VIII. Ostatní ustanovení

Zasláním závazné objednávky Nájemce stvrzuje souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami. Nájemce současně stvrzuje souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR. Tyto podmínky se řídí interní směrnicí Vila Element, která je na vyžádání k dispozici u provozního penzionu a případně také online na našem webu (www.vilaelement.cz).

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny i smluvní podmínky ubytování ve Vile Element.

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU APARTMÁNŮ

I. Objednávky

Provozovatelem apartmánů Vila Element je David Března, Pavrovského 2558/14, Praha 5, 155 00 (IČO 43989403). Nájemce se rozumí klient, který má zájem o pronájem jednoho nebo více apartmánů.

Závaznou objednávku pronájmu apartmánu provede Nájemce e-mailem, online nebo telefonicky. Provozovatel následně potvrdí rezervaci e-mailem a vyzve Nájemce k zaplacení zálohy nebo celé částky.

Po zaplacení zálohy nebo celé částky je rezervace závazná a Provozovatel zašle Nájemci e-mailem poukaz k pobytu. Přihlášku je možné zaslat i poštou na adresu: Vila Element Raisova 728 Jeseník, 790 01.

II. Pobytové podmínky

Začátek pronájmu apartmánů je mezi 15 – 18 hod. první den pobytu. Poslední den pobytu je nutné apartmán opustit do 10.00 hod.

III. Ceny

Všechny ceny pronájmu jsou uvedeny na internetových stánkách www.vilaement.cz , ceny jsou cenami smluvními dle publikovaného ceníku. Cena zahrnuje ubytování, el. proud, topení, vodu, lůžkoviny, ručníky, osušky a toaletní potřeby (mýdlo, WC papír). Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování, závěrečný úklid a rekreační poplatek. Všechny ceny zahrnují DPH podle platné legislativy, provozovatel je platcem DPH.

Provozovatel si vyhrazuje právo navýšit cenu v případě poškození nebo ztráty vybavení apartmánu nebo společných prostor o náklady spojené s uvedením do původního stavu. Klient je povinen takovou škodu uhradit společně s doplatkem za ubytování nejpozději v den odjezdu.

IV. Platební podmínky

Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou 50% zálohy za potvrzený pobyt Provozovatelem a to převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na stránkach www.vilaelement.cz.

Záloha je splatná do 7 pracovních dní po zaslání potvrzené objednávky, jestliže pobyt nebude zaplacen v tomto termínu, bude rezervace zrušena a apartmán nabídnut dalším klientům.

Doplatek za ubytování uhradí Nájemce nejpozději v den odjezdu v hotovosti. Na platbu za pronájem je možné na vyžádání vystavit doklad, Provozovatel je plátcem DPH.

V. Zrušení objednávky / předčasný odjezd

Při odstoupení od potvrzené objednávky ze strany Nájemce je tento povinen uhradit následující storno poplatky:

30 – 7 dní před nástupem ………………30 % z ceny pobytu
6 – 0 dní před nástupem ………………100 % z ceny pobytu
u objednávek “bez možnosti vrácení peněz” ………100 % z ceny pobytu vždy bez ohledu na termín zrušení objednávky

Storno poplatky budou započteny vůči zaplacené záloze. V případě, že Nájemce zálohu dosud nezaplatil, je povinen uhradit výše uvedený storno poplatek převodem na účet Provozovatele a to nejpozději do 7 pracovních dní od zrušení objednávky.

Při předčasném ukončení ubytování ze strany Nájemce je tento povinen uhradit následující storno poplatky:

0 – 6 dní před objednaným termínem odjezdu …………80 % ceny za zbývající dny pobytu
7 – 13 dní před objednaným termínem odjezdu ………30% ceny za zbývající dny pobytu
a více dní před objednaným termínem odjezdu …….10% ceny za zbývající dny pobytu

VI. Reklamace

V případě výhrad k úrovni pronájmu, respektive nesouhlasu se smluvními podmínkami, je nájemce povinen své připomínky neprodleně oznámit Provozovateli e-mailem na adrese  info@vilaelement.cz. Neoznámí-li nájemce své požadavky ihned, ztrácí nárok na pozdější eventuální odškodnění.

VII. Slevy

Věrnostní bonus: Pokud si Nájemce opakovaně (nejméně 2-krát) objedná pronájem ve Vile Element, má nárok na slevu ve výši 10% z aktuálních cen uvedených na internetových stránkách www.vilaelement.cz v den další objednávky. Sleva je vázána na jednotlivé osoby nebo firmu a platí pro všechny další pobyty této osoby / firmy.

Referenční bonus: Pokud doporučí Nájemce Vilu Element dalšímu klientovi, který uvede rodné číslo resp. IČO Nájemce v závazné objednávce, má nájemce slevu ve výši 10% z aktuálních cen uvedených na internetových stránkách www.vilaelement.cz v den další objednávky. Sleva je vázána na jednotlivé osoby nebo firmu a platí pro všechny další pobyty této osoby / firmy.

Věrnostní a referenční bonus je možné kumulovat, bonusy však nelze uplatnit v případě akčních cen. Bonusy nelze uplatnit v době Adventu.

VIII. Ostatní ustanovení

Zasláním závazné objednávky Nájemce stvrzuje souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami. Nájemce současně stvrzuje souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR. Tyto podmínky se řídí interní směrnicí Vila Element, která je na vyžádání k dispozici u provozního penzionu a případně také online na našem webu (www.vilaelement.cz).

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny i smluvní podmínky ubytování ve Vile Element.